Disclaimer & Privacy

Algemeen

Wij zijn er ons van bewust dat u bepaalde verwachtingen heeft tijdens het samenzijn met een van onze dames of heren. Wij streven ernaar om aan al uw wensen te voldoen, daarom willen wij u vriendelijk vragen om datgene wat u verlangt reeds telefonisch kenbaar te maken. Wij geven u de garantie dat u eerlijke informatie van ons krijgt zodoende u kan beschikken over een gevoel van absolute tevredenheid.

Ethiek

Graag willen wij u attent maken op het feit dat onze modellen bewust en ieder individueel gekozen hebben om werkzaam te zijn in deze sector, zij bezoeken u volledig uit vrije wil, de lijst met de mogelijkheden tijdens een samenzijn is door hun persoonlijk samengesteld… Wij wensen geen contact met minderjarigen en stellen het zeer op prijs indien u hier ook niet om vraagt… Onze dames en heren zijn er voor alle leeftijden vanaf 18 jaar, senioren en minder-validen zijn dus ook van harte welkom.

Kleding

Bij iedere ontmoeting die u heeft met een van onze modellen kan u de dresscode bepalen naar uw eigen wens, dat kan gaan van pittig, sexy tot zeer klasse en stijlvol, maak uw wensen dus duidelijk…

Hygiëne

U mag rekenen op een hygiene van zeer hoog niveau indien onze modellen u een bezoekje brengen, mogen wij u vriendelijk verzoeken hier ook rekening mee te houden, zo is een ontmoeting een aangename ervaring voor beide partijen.

Prijzen

De prijzen worden enkel telefonisch kenbaar gemaakt, zo voorkomen wij spijtige misverstanden, eerlijk duurt het langst dus wij dragen er zorg voor dat u nooit voor onaangename verassingen komt te staan. Vergoedingen die worden aangerekend zijn enkel bedoeld voor het gezelschap of de persoonlijke assistentie van onze modellen. Andere handelingen zoals eventuele intieme of seksuele contacten zijn gratis, dit is een bewuste keuze tussen meerderjarige en volwassen personen.

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Dream Angels. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Dream Angels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Persoonsgegevens

Wanneer u contact opneemt met Dream Angels, vragen we u een paar gegevens in te vullen. Dream Angels zal nooit deze informatie aan iemand bekend maken, tenzij we verplicht worden door een overheidsinstantie, politie,… in het kader van een inbreuk. De informatie kan wel gebruikt worden om u te informeren over onze producten diensten.

Doel van de verwerking van persoongegevens

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:

Cookies

Om u een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer. Deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor het onthouden van uw taalkeuze. U hebt ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat deze u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat uw browser de aanmaak ervan verhindert.

Melding van schending van privacy

Indien u meent dat Dream Angels onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt u verzocht om Dream Angelsdaarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: info@dreamangels.be. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en de nodige maatregelen te treffen.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.